Women Empowerment

Women Empowerment

Volunteer in Child Care Center

Sponsor a Child

Disaster Relief

Again with you Tamil Nadu

International Volunteering

Furrows in the Desert

Disaster Relief

Volunteer in Child Care Center

Furrows in the Desert

Sponsor a Child

Community Development

Community Development

Israeli Medicine on the Equator

Gender Equality – Mirembe

Muse Uganda

International Volunteering 

Sponsor Medical Treatment 

Sponsor a Child

Nazareth Child Care Center

Inspiration International Academy

Kiboga Medical Outreach

"וְהָיְתָ֥ה הַקֶּ֖שֶׁת בֶּֽעָנָ֑ן וּרְאִיתִ֗יהָ לִזְכֹּר֙ בְּרִ֣ית עֹולָ֔ם בֵּ֣ין אֱלֹהִ֔ים וּבֵין֙ כָּל־נֶ֣פֶשׁ חַיָּ֔ה בְּכָל־בָּשָׂ֖ר אֲשֶׁ֥ר עַל־הָאָֽרֶץ"
(בראשית, פרק ט, פסוק ט"ז)

ברית עולם- להתנדבות ופיתוח בינלאומי

ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי הוקמה בשנת 2005 כזרוע הבינלאומית של טופז על ידי קבוצת ישראלים המאמינים כי על החברה הישראלית "לעשות למימוש ערכי “תיקון עולם. 

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ואזוריים ברי קיימא. פעילות זו נעשית בשותפות ובתיאום עם ארגוני פיתוח מקומיים, שותפים עסקיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומים אלו, ופועלת לקידום סובלנות, פלורליזם ופתיחות תרבותית בין עמים, דתות וקהילות.

ברית עולם משלבת בעשייתה פעילות התנדבותית של אזרחי ישראל ושל קהילות יהודיות בתפוצות במרקם עשיר של תכניות פיתוח וסיוע בינלאומיים, תוך מתן דגש מיוחד על קידום תכניות להעצמת ילדים, בני נוער ומשפחותיהם, וקידום עסקים חברתיים ותוכניות בתחום העסקים הזעירים. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומי החינוך, האמנות, הבריאות, פיתוח קהילתי והעצמת נשים, הסביבה והחקלאות.

הרקע להקמת “ברית עולם” והבסיס הרעיוני לפעילותה:

מצוקת העולם השלישי, תופעות העוני, החולי, אסונות הטבע השונים, הינה מהנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של הקהילה הבינלאומית. כשליש מאוכלוסיות העולם חיים על הכנסה של פחות משני דולר ליום. מאות מיליוני ילדים ובני נוער חיים במצבי עוני ומצוקה קיצוניים. מיליוני ילדים מתים מדי שנה באפריקה מאיידס וממלאריה. תוחלת החיים ברוב המדינות האפריקאיות איננו עולה על 45 שנה. למאות מיליוני אנשים אין די מים נקיים לשתייה. וזו רק רשימה חלקית מהמצוקות שהאומות המאוחדות הגדירו בשנת 2015 כנושאים חיוניים לטיפול במסגרת “שבעה עשר יעדי הפיתוח בר הקיימא (SDG) ” של הארגון הבינלאומי.

יהדות העולם והתרבות היהודית מחויבים מאז ומעולם לעשייה הומניטארית במסורת “תיקון עולם”. כבר בראשית שנותיה העניקה מדינת ישראל סיוע רב לקהילות מתפתחות באפריקה. כך הוקמה ופועלת יחידת הסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל במסגרת משרד החוץ – “מש”ב”. בשנים האחרונות גברה המודעות והנכונות של החברה הישראלית והיהודית להירתם לסיוע בין לאומי. יותר ויותר מתנדבים וארגונים ישראלים ויהודים מקדישים כיום מזמנם, כישוריהם ויכולותיהם למתן סיוע הומניטארי בין לאומי. לפעילות זו חשיבות מיוחדת על רקע דעת הקהל העולמית כלפי ישראל  ועל רקע החלשות הקשר בין צעירים בעולם היהודי לבין החברה הישראלית.

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ארוכי טווח, בשותפות עם ארגוני פיתוח מקומיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות

ברית עולם מאמינה כי למידה מתוך שונות תרבותית מהווה מקור צמיחה סגולי וייחודי ליחיד ולמשפחתו. התנועה רואה בעבודה בין-תרבותית מנוף רב השפעה בקידום הצרכים והמאוויים של בני הדור הצעיר. בהתאם, פועלת ברית עולם לפיתוח רשת גלובלית של תכניות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות בקהילות בעלות שונות תרבותית גבוהה זו מזו, תוך קידום סובלנות ופתיחות לפלורליזם תרבותי בקרב ילדים, בני נוער וקהילותיהם.

ברית עולם דוגלת בתפיסה של פילנתרופיה המבוססת על צדק חברתי, וחותרת למימוש הזכויות החברתיות וזכויות האדם של ילדים ובני נוער באשר הם ללא הבדל דת, גזע ומין. ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל”פנים החדשות” של הייצוא הישראלי.

חדר משלה

בלוג

משלחת "רפואה ישראלית על קו המשווה" יצאה לדרך
Rural Medical Center Patients waiting to be taken care of On...
קרא/י עוד
תלמים במדבר - עדכונים חדשים
אנו שמחים לעדכן אותך כי "תלמים במדבר", תוכנית החקלאות בת קיימא שיזמנו לפני 12 שנה, השיקה לאחרונה...
קרא/י עוד
גן הילדים Nazareth בזמני קורונה
נצרת הינה יוזמה משותפת של ברית עולם – התנדבות ופיתוח בינלאומי (ארגון וולונטרי ישראלי לפיתוח בינלאומי)...
קרא/י עוד
תוכנית Mirembe בזמני קורונה
במהלך מגפת ה- COVID-19, מירמבה המשיכה לעודד את הנשים האוגנדיות ובני משפחותיהן להתגבר על העוני ולהיות...
קרא/י עוד
מלגות AFAAYO בזמני קורונה
הילדים בתכנית המלגות AFAAYO, קיבלו במהלך תקופת הקורונה תמיכה בסיוע במגוון צורות – החל ממזון, דרך...
קרא/י עוד