Uncategorized

משלחת "רפואה ישראלית על קו המשווה" יצאה לדרך
Rural Medical Center Patients waiting to be taken care of On...
Read More
פנימיות "אפיו"
תוכנית החסות "אפיו" (פירושה "טיפול" בלוגנדה, השפה המדוברת באוגנדה) מעניקה לילדים...
Read More
בית ספר יסודי – כיתות 1-3
מעניקים חסות לילדים עוד היום. במקום כלשהו, יש ילד שמחכה לך. באמצעות מתן חסות לילדים, תוכלו להיות הגיבורים...
Read More
גן נצרת – כיתת ביניים
מעניקים חסות לילדים עוד היום. במקום כלשהו, יש ילד שמחכה לך. באמצעות מתן חסות לילדים, תוכלו להיות הגיבורים...
Read More
גן נצרת – כיתת פעוטות
מעניקים חסות לילדים עוד היום. במקום כלשהו, יש ילד שמחכה לך. באמצעות מתן חסות לילדים, תוכלו להיות הגיבורים...
Read More
טופז
טופז – ליזמות וחדשנות חברתית פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה,...
Read More
טופז.
טופז – ליזמות וחדשנות חברתית פועלת במרחב החברתי והציבורי על מנת להבטיח כי החברה הישראלית על מכלול מוסדותיה,...
Read More
התנדבות עם ברית עולם
מידע וטופס בקשה להתנדבות בברית עולם – טופז תודה לך על הבעת הרצון והמוכנות להתנדב בעמותת ברית עולם...
Read More