פיתוח קהילתי

המרכז הבין-תרבותי בהודו (2010-2019)
המרכז הבין-תרבותי בהודו (2010-2019)
Read More
אינספרשיין - אמנות עבור האנושות
אינספרשיין – אמנות עבור האנושות “There are painters who transform the sun to a yellow spot, but...
Read More