מעניקים חסות לילדים עוד היום.

במקום כלשהו, יש ילד שמחכה לך. באמצעות מתן חסות לילדים, תוכלו להיות הגיבורים בחייו של ילד במצוקה. תוכל לוודא שהם יגדלו בריאים, משכילים ובטוחים. קראו עוד על הילדים המדהימים האלו שממתינים להכיר אתכם.ן. בחרו ילד לו תעניקו טיפת אור.

למידה היא מתנה טבעית וזכותו של כל ילד לממש אותה. הגשמת מתנה זו יכולה להיות מושגת בעזרתכם.

תמורת 4 שקלים ביום תוכלו לשנות את חייו של ילד על ידי שימושם עבור חסות לילד.

כספי החסות נועדים לשכר לימוד, ארוחות, חומרים חינוכיים, מדים, ניהול ובמקרים מסוימים דמי פנימיות. חשוב לציין כי עלות החינוך עולה ככל שרמות החינוך עולות. 

Britney was born on 03rd 07, 2012 and is a younger sister to Briton Kilunda. Britney lives in Nganjo village and goes to school in primary four at Mother Mary Primary School. Britney graduated from Nazareth in 2016, a year after her brother Briton completed. Her father is a truck driver and mother is a house wife. She is healthy, bright and has good academic performance.

Sharon was born on 03rd 02, 2012 in Nganjo village in Namulanda. She is primary four at Mother Mary Primary School in Jjanyi. Sharon graduated from Nazareth in 2016 before going to Mother Mary. Her father is a fisherman and mother is a farmer, mainly growing food crops. The child is healthy and performs well in class.

Henry was born 04th 05, 2009 in Nganjo village in Namulanda. He is in primary four in Canaan Primary School in Jjanyi. Henry graduated from Nazareth in 2016. His father passed on while he was younger and mother is a fish monger. It is from selling fish in the local market that Henry’s family support themselves.

Joshua was born on 07th 03, 2010 is brother to Tracy Joan. He lives with both parents in Nganjo and is now in primary four at Mother Mary Primary School. Joshua graduated from Nazareth in 2016. Both his parents do stone quarrying as means of livelihood and to support Joshua’s school needs and living expenses.

Mark David was born on 13th 07, 2009 in Nganjo village in Namulanda is in primary four at Mother Mary Primary School. He comes from a family where main source of livelihood is farming, mainly crop production. His father and mother are farmers majoring in crop production. Mark is a graduate from Nazareth Nursery School in 2016.

Daniella born on 03rd 04, 2010 in Nganjo in Namulanda is in primary four at Mother Mary Primary School. She is a sister to Ssekandi Mark. Her father and mother grow crops to earn living and to support their children including school and medical needs. She completed from Nazareth in 2016.

Briton was born on 11th 04, 2009. Briton lives in Nganjo in Namulanda. He is primary five at Mother Mary Primary School in Jjanyi. Briton completed from Nazareth in 2015. His father is a truck driver and mother a house wife. Both are low income earners. Briton performs well in class and has got very good social functioning.

Sierra was born on 04th 05, 2009 in Nganjo village. She is now in primary five in Jjanyi primary school in Namulanda. Her father and mother both work at stone quarrying as means of livelihood. Sierra graduated from Nazareth in 2015. She is healthy, good academic performance. She loves to go to school.

Tinah was born on 06th 07, 2009 in Nganjo village in Namulanda. She shares a father with Babirye Sylvia and Kato Martin. Tinah is in primary five at Jjanyi primary school. Her father does stone quarrying and mother is a housewife. She is healthy and performs well in school. Tinah graduated from Nazareth in 2015.

Salima born on 17th 11, 2008 in Nganjo village in Namulanda. She is in primary six at jjanyi primary school. Her father and mother are both engaged in stone quarrying as means of livelihood. Salima graduated from Nazareth in 2014. Salima is a happy child, active in class and healthy.

Sarah born on 02nd 08, 2009 in Nganjo village is now in primary six at Jjanyi primary school. Both her parents are subsistence farmers. They trade in local commodities. Sarah graduated from Nazareth in 2014. She is healthy, has good academic performance and good social functioning.

Timothy born on 16th 05, 2008 in Nganjo village and lives Nganjo. His father drives truck and mother is a teacher at Nazareth Nursery School. Timothy completed from Nazareth in 2013. He is now in primary seven at Mother Mary Primary School and has good academic performance, good social functioning.

Jacinta was born on 25th 05, 2008 comes from Nebbi District in Northern Uganda neighboring Acholi region. Her father is a hotel chef and mother sells fish in the local market. She is in primary seven in Jjanyi village in Namulanda. Jacinta completed from Nazareth in 2013. She is a healthy child, performs well in school and helps her parents with house choir.

Tracy Joan was born on 10th 01, 2009 in Nganjo village in Namulanda. She is in primary seven at Mother Mary Primary School. Tracy complete from Nazareth in 2013. She performs well in class and a happy child. Her father and mother do stone quarrying as means of livelihood and to provide for Tracy’s school needs.

Namugerwa Zaina was born 02nd 03, 2008 in Jjanyi village in Namulanda. She is in primary seven at St. Charles Lwanga Buyege in Nakawuka Kassanje. She completed from Nazareth in 2013. She performs well in class and has excellent social functioning.  Both parents are grow crops for subsistence. She is a healthy child.

Sponsor’s FAQ’s