מלגת תמיכה בילדים

מתן חסות להתפתחות וצמיחה של ילד היא דרך להראות ולשתף אותך במחויבות מוסרית ואתית לילד נזקק. תמורת 120 ש"ח (36$) לחודש תעזרו לילדים אלו ולילדים פגיעים אחרים בקהילה בכדי להשיג את מה שמגיע לכל ילד: עתיד טוב יותר. לקריאה נוספת

ברית עולם מפתחת ומעודדת יצירת טיפול רפואי שווה לכולם  באזורים כפריים שבהם הרשויות המקומיות לא מספקות טיפול רפואי קהילתי. המרפאות שלנו מאוישות על ידי מתנדבים רפואיים בינלאומיים – רופאים ואחיות, ומספקות טיפול רפואי קריטי לאוכלוסיות הפגיעות והעניות ביותר. אנא עזור לנו להבטיח חיים בריאים ורווחה – מרכיב חיוני לפיתוח בר קיימא. לקריאה נוספת