Video by Danny Rotshtein – MisterDarling@gmail.com
Featuring music by lemonmusicstudio and Music_for_video from Pixabay and drawings by brgfx on Freepik

הזכות לחינוך הינה זכות בסיסית לכל אדם באשר הוא, אך במקומות רבים הזכות הזו מקבלת את החשיבות הראויה לה.
חוק חינוך חובה באוגנדה אומנם קיים אך לא נאכף, בעיקר עקב מצוקה כלכלית.
רוב הילדים אינם זוכים לבקר באופן תדיר בבית הספר, אלא נושרים ונשארים לעזור בפרנסת המשפחה.
מרכז היום לילדים נצרת , פועל מאז 2011 באזור כפרי עני בנמלונדה שבאוגנדה.
מרכז היום נצרת הינו יוזמה משותפת של מתנדבי חטיבת ברית עולם בעמותת טופז בינלאומי ושל NIAAD – האקדמיה הבינלאומית לחינוך ועיצוב באוגנדה כחלק ממחויבותו לסייע בפיתוח הקהילה המקומית בנמולנדה.
במרכז היום מתחנכים מדי שנה למעלה מ-70 ילדים בגילאי 3-6. צוות המרכז כולל שלוש גננות. המרכז משמש הן לחינוך הילדים  וטיפוחם, אך גם מסייע בהזנת הילדים אשר סובלים מרעב מוגבר ועוני כבד.
לכל ילד מגיעה הזכות לחינוך ולהשכלה!
עזרו לנו לתת להם עתיד טוב יותר!