מי אנחנו

ברית עולם – להתנדבות ופיתוח בינלאומי הוקמה בשנת 2005 כזרוע הבינלאומית של טופז על ידי קבוצת ישראלים המאמינים כי על החברה הישראלית לעשות למימוש ערכי "תיקון עולם".

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ואזוריים ברי קיימא. פעילות זו נעשית בשותפות ובתיאום עם ארגוני פיתוח מקומיים, שותפים עסקיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומים אלו, ופועלת לקידום סובלנות, פלורליזם ופתיחות תרבותית בין עמים, דתות וקהילות.

ברית עולם משלבת בעשייתה פעילות התנדבותית של אזרחי ישראל ושל קהילות יהודיות בתפוצות במרקם עשיר של תכניות פיתוח וסיוע בינלאומיים, תוך מתן דגש מיוחד על קידום תכניות להעצמת ילדים, בני נוער ומשפחותיהם, וקידום עסקים חברתיים ותוכניות בתחום העסקים הזעירים. במסגרת תכניותיה השונות מכוונת ברית עולם להטמעת ידע ישראלי חדשני בתחומי החינוך, האמנות, הבריאות, פיתוח קהילתי והעצמת נשים, הסביבה והחקלאות.

הרקע להקמת ברית עולם

מצוקת העולם השלישי, תופעות העוני, החולי, אסונות הטבע השונים, הינה מהנושאים הבוערים ביותר על סדר היום של הקהילה הבינלאומית. כשליש מאוכלוסיות העולם חיים על הכנסה של פחות משני דולר ליום. מאות מיליוני ילדים ובני נוער חיים במצבי עוני ומצוקה קיצוניים. מיליוני ילדים מתים מדי שנה באפריקה מאיידס וממלאריה. תוחלת החיים ברוב המדינות האפריקאיות איננו עולה על 45 שנה. למאות מיליוני אנשים אין די מים נקיים לשתייה. וזו רק רשימה חלקית מהמצוקות שהאומות המאוחדות הגדירו בשנת 2015 כנושאים חיוניים לטיפול במסגרת "שבעה עשר יעדי הפיתוח בר הקיימא (SDG) " של הארגון הבינלאומי.

 

יהדות העולם והתרבות היהודית מחויבים מאז ומעולם לעשייה הומניטארית במסורת "תיקון עולם". כבר בראשית שנותיה העניקה מדינת ישראל סיוע רב לקהילות מתפתחות באפריקה. כך הוקמה ופועלת יחידת הסיוע הבינלאומי של מדינת ישראל במסגרת משרד החוץ – "מש"ב". בשנים האחרונות גברה המודעות והנכונות של החברה הישראלית והיהודית להירתם לסיוע בין לאומי. יותר ויותר מתנדבים וארגונים ישראלים ויהודים מקדישים כיום מזמנם, כישוריהם ויכולותיהם למתן סיוע הומניטארי בין לאומי. לפעילות זו חשיבות מיוחדת על רקע דעת הקהל העולמית כלפי ישראל  ועל רקע החלשות הקשר בין צעירים בעולם היהודי לבין החברה הישראלית.

 

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה צודקת, מעורבת, סולידארית ורגישה. מתוך כך פועלת ברית עולם לשילובם של מתנדבים בעשייה הומניטארית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ארוכי טווח, בשותפות עם ארגוני פיתוח מקומיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות.

                                                                                                   

ברית עולם מאמינה כי למידה מתוך שונות תרבותית מהווה מקור צמיחה סגולי וייחודי ליחיד ולמשפחתו. התנועה רואה בעבודה בין-תרבותית מנוף רב השפעה בקידום הצרכים והמאוויים של בני הדור הצעיר. בהתאם, פועלת ברית עולם לפיתוח רשת גלובלית של תכניות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות בקהילות בעלות שונות תרבותית גבוהה זו מזו, תוך קידום סובלנות ופתיחות לפלורליזם תרבותי בקרב ילדים, בני נוער וקהילותיהם.

 

ברית עולם דוגלת בתפיסה של פילנתרופיה המבוססת על צדק חברתי, וחותרת למימוש הזכויות החברתיות וזכויות האדם של ילדים ובני נוער באשר הם ללא הבדל דת, גזע ומין. ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל"פנים החדשות" של הייצוא הישראלי.

  • הפעלת מגוון תכניות התנדבות המבוססות על ידע, ניסיון ומומחיות ישראלית.
  • ייזום והקמת תכניות פיתוח בקהילות מתפתחות בעולם בתחומי חינוך, בריאות ורווחה, טיפוח ילדים ובני נוער, אומנויות, העצמת נשים, קידום עסקים זעירים וחקלאות.
  • פיתוח תכניות דגם חינוכיות וקהילתיות ייחודיות בישראל במשותף עם עמותת טופז – ליזמות וחדשנות חברתית וקידום אסטרטגיות לפיתוח חברתי וקהילתי בשותפות עם עמותת אינספיריישן – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי (ע.ר.)
  • פיתוח תנועת התנדבות ישראלית – יהודית בינלאומית המבוססת על ערכיה ההומניסטיים והאוניברסליים של התרבות היהודית, תוך שילוב מירב קבוצות השייכות התרבותיות, החברתיות והדתיות בישראל ובתפוצות. ייזום תנועת IMPROVE –, תנועת ההתנדבות הבינלאומית של אנשי מקצוע.
  • .סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל ובעולם, במיוחד במדינות אפריקאיות.
  • מתן סיוע הומניטארי במצבי משבר ואסון בעולם. 
  • חיזוק הסולידריות וקשרי הגומלין בין צעירים ישראלים לבין צעירים יהודיים מהתפוצות באמצעות התנדבות למען קהילות נזקקות בעולם.
  • חיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל ושיפור תדמיתה בזירה הבינלאומית (וזאת בשותפות ובמסגרת היוזמה הישראלית הגלובלית – I.G.I.)

התנדבות ונתינה

התנדבות ונתינה

ברית עולם רואה בהתנדבות ובאזרחות פעילה, תנאי הכרחי לקיומה של חברה צודקת, מעורבת, סולידרית ורגישה. מתוך כך עוסקת ברית עולם בפיתוח מערך התנדבות ישראלי, יהודי ובינלאומי המשתלב בכל תחומי העשייה והפעילות של הארגון.

תיקון עולם וצדק חברתי ואזרחי

תיקון עולם וצדק חברתי ואזרחי

ברית עולם מאמינה בגישה תרבותית- חברתית, לפיה כל אדם באשר הוא זכאי לחיות בכבוד ולכבד את רווחת הזולת ולפעול למענה ללא הבדלי דת, גזע או מין.

ילדים ונוער

ילדים ונוער

ברית עולם פועלת על מנת להבטיח כי לילדים ולבני הנוער שבטיפוחה תהיינה ההזדמנויות, הכישורים, המיומנויות, הידע, הביטחון והמשאבים הנדרשים על מנת לגדול ולהיות לאזרחים ראויים בחברתם, תורמים ונתרמים לקהילותיהם

פלורליזם ורגישות תרבותית

פלורליזם ורגישות תרבותית

ברית עולם מאמינה כי למידה מתוך שונות תרבותית מהווה מקור צמיחה סגולי וייחודי ליחיד ולמשפחתו . התנועה רואה בעבודה בין-תרבותית מנוף רב השפעה בקידום הצרכים והמאוויים של בני הדור הצעיר. בהתאם, פועלת ברית עולם לפיתוח רשת גלובלית של תכניות קהילתיות, חברתיות וחינוכיות בקהילות בעלות שונות תרבותית גבוהה זו מזו, תוך קידום סובלנות ופתיחות לפלורליזם תרבותי בקרב ילדים, בני נוער וקהילותיהם.

מדינת ישראל

מדינת ישראל

ברית עולם חותרת לחזק ולטפח את הדימוי החברתי-מדיני של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית ולעגן את הפעילות ההתנדבותית כנדבך של קשרים בין מדינות, עמים ותרבויות על-ידי הפיכת המתנדבים הישראליים ל"פנים החדשות" של הייצוא הישראלי.

תפוצות

תפוצות

עבודה בקרב הקהילות היהודיות הנשענת על אמונה עמוקה ברצף המסורת והתרבות היהודית, ובסולידאריות של העם היהודי בתפוצותיו. עבודת הנוער נתפסת כגורם החשוב ביותר בהמשכיותו ובקיומו של העם היהודי כתרבות הומניטארית, אוניברסאלית ודמוקרטית, ומהווה הזדמנות להנחלת מורשת ישראל ותודעת ישראל לדור הצעיר, תוך חיזוק חוליות חלשות בקרב בני הנוער וקהילותיהם

צדק חברתי

צדק חברתי

ברית עולם דוגלת בתפיסה של פילנתרופיה המבוססת על צדק חברתי וחותרת למימוש הזכויות החברתיות וזכויות האדם של ילדים ובני נוער באשר הם. ערכי ברית עולם שאובים מהאמונה כי הפעילות האזרחית הרצונית, במסגרת ארגונים הפועלים שלא למטרות רווח, משקפת ומאירה את השאיפות הנאצלות ביותר של המין האנושי, את הכמיהה לשיווין הזדמנויות, לחיים ראויים, לביטחון ולצדק לכל בני האדם.

שותפויות וקהילתיות

שותפויות וקהילתיות

כתנועת התנדבות בינלאומית וכארגון לפיתוח קהילתי פועלת ברית עולם בשילוב מתנדבים בעשייה הומניטרית במדינות מתפתחות ובפיתוח פרויקטים קהילתיים ארוכי טווח, בשותפות עם ארגוני פיתוח מקומיים וסוכנויות פיתוח בינלאומיות הפעילות בקהילות היעד השונות.