היוזמה הישראלית הגלובלית

מטרות היוזמה

אנו חוקרים, מציגים ומראים נוכחות והשפעה רבה יותר של המומחיות הישראלית בתחום הפיתוח הבינלאומי. מטרתנו היא שהמומחיות הישראלית תוכר בעולם בזכות ערכה בסיוע למדינות להאיץ את התפתחותן. היוזמה הישראלית הגלובלית שואפת לזהות, לנתח ולגבש את הידע והניסיון הייחודיים שצברה החברה הישראלית בתחומי הפיתוח. אנו פועלים להנגיש את הידע והניסיון הללו לאלו המעוניינים ליהנות מכך ולאלה אשר שיכולים לעזור לחלוק אותו עם מי שעשוי להפיק תועלת. אנו דוגלים בשימוש רב יותר במומחיות וטכנולוגיה ישראלית, חינוך ורשתות עם מגוון משתפי פעולה כיצד הם יכולים לתרום להשגת יעדי פיתוח בר-קיימא של האו"ם.

החזון שלנו הוא שהידע הישראלי במגוון תחומים – כגון חקלאות אינטנסיבית, רפואה דחופה, פיתוח כפרי וקליטת הגירה – יוכר ברחבי העולם בערכו בסיוע למדינות להאיץ את התפתחותן.

אנא בקרו באתר הרשמי שלנו