מעניקים חסות לילדים עוד היום.

במקום כלשהו, יש ילד שמחכה לך. באמצעות מתן חסות לילדים, תוכלו להיות הגיבורים בחייו של ילד במצוקה. תוכל לוודא שהם יגדלו בריאים, משכילים ובטוחים. קראו עוד על הילדים המדהימים האלו שממתינים להכיר אתכם.ן. בחרו ילד לו תעניקו טיפת אור.

למידה היא מתנה טבעית וזכותו של כל ילד לממש אותה. הגשמת מתנה זו יכולה להיות מושגת בעזרתכם.

תמורת 4 שקלים ביום תוכלו לשנות את חייו של ילד על ידי שימושם עבור חסות לילד.

כספי החסות נועדים לשכר לימוד, ארוחות, חומרים חינוכיים, מדים, ניהול ובמקרים מסוימים דמי פנימיות. חשוב לציין כי עלות החינוך עולה ככל שרמות החינוך עולות. 

Aaron was born on 19th 03, 2017 in Nganjo village in Namulanda. He lives with both parents. His parent’s main source of income is from stone quarrying. This is how they are providing for Aaron’s financial needs at school and at home. Unfortunately, this money is not enough as Aaron needs more attention and more requirements which his parents cannot provide. Today he is attending Nazareth kindergarten, has good academic performance, relates well with other children and loves going to school. Aaron is a quiet and humble child who loves to read and draw.

Rayat  was born on 14.03.2017. She is the middle child from a family of six children and lives with both parents in jjanyi village, Namulanda, Entebbe. Her health is excellent as well as her overall functioning. Rayat’s academic achievement has been good ever since she joined Nazareth kindergarten in 2020. Her parents are farmers with very low income and rely on food crops as their means of survival. She loves to play with friends and hopes to go to school in future.

Simon was born on 22.09.2017. Simon lost his father due to heart failure at a very young age and can barely remember him. He is being raised in Jjanyi Namulanda, Entebbe by a single mother who is a teacher at Nazareth nursery school. He studies at Nazareth nursery school (Kindergarten). His educational achievement is good and so is his health. He has good overall functioning and very good social functioning.

Vanessa was born on 27th .12.2016. She lives with both parents in Jjanyi Namulanda, Entebbe. Her mother does laundry to earn a living and her father is currently unemployed due to the COVID-19 pandemic. Vanessa’s health is very good as well as her overall functioning. Five-year-old Vanessa is in baby class at Nazareth nursery school with excellent educational achievement and social functioning. She is a happy and clever child.

Jethro was born on 05th 14, 2017 in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. He has six other siblings; all are living together with their mother after their father left a few years ago. His Mother earns income from tailoring, a skill she acquired from a friend and is now able to use to raise income. Today he is attending Nazareth kindergarten. Jethro is a shy and introvert child but loves to play with other children. His health is excellent and he has good academic performance.

Ronald was born on 2nd 03, 2015 lives in Jjanyi village in Namulanda, Entebbe. He comes from a very small family. Both parents work as farmers for a very long time now, growing crops and a few animals to raise living. Kasozi is in baby class at Nazareth Child Care Center. He has got excellent academic performance, good overall functioning and good health.

Peace Melody was born on 9.08.2017. She comes from a small town, Nebbi in Northern Uganda. She lost her father at an early age and is currently living with her mother in Nganjo Namulanda, Entebbe. Her mother’s health is poor, but she can take care of Melody and her brother. She works as a kindergarten teacher every day of the week, which allows her to pay for her kid’s needs, but sadly does not have any other side income to support them. Today, Melody is attending Nazareth kindergarten nursery with very good educational achievement. She is a happy and clever child and in good health.

Joseph, born on 26th 03, 2017 and comes from a very large family. He is currently living with the grandmother and seven siblings, one of them also studies at Nazareth Child Care Center, in Nganjo village in Namulanda. Joseph’s grandmother is an old woman, very poor and cannot afford to take care of the children. Her main source of income is subsistence farming. This makes life much difficult for Joseph. Today he is attending Nazareth kindergarten. He is a healthy child, performs well in class. Joseph likes to play with toy airplanes and cars.

Trover, born 27th 12, 2016, lives with both parents and a younger brother in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. Coming from a poor family where growing of crops is the main source of livelihood, Trover on several occasion absents from school due to financial problems. He is in baby class at Nazareth Child Care Center. He is healthy, quiet and performs well in class. Trover is an energetic child who loves to participate at running competitions and play basketball.

 

Joyce was born 16th 06, 2015. She lives with both her parents in Kakindu village in Namulanda in Entebbe. She is in baby class. Joyce parents’ grow food crops as means of livelihood. They do not raise enough income from farming and would like to start a new business in the future. She is in good health, performs well in class and relates well with other children.

Mukisa Nsubuga was born on 5th 09, 2015. He is living with both parents in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. . His parents grow and harvest crops for food and sells small quantities of food items in the local trading center Mukisa is in baby class at Nazareth Child Care Center. He performs well who loves to go to school. He is very humble and a bright child. Mukisa hopes to play football when he grows up, his favorite activity today.

Hope was born in 09th 03, 2016. She lives with both her parents and three other older siblings. Both parents are poor dwellers in Jjanyi village, Namulanda. She is baby class at Nazareth Child Care Center. Hoperah has good academic performance, good social functioning and good health. Hoperah’s family are cultivators- they grow crops and sell as means to livelihood and to raise little income to support the family. Hope is the first to go study at school.

Miracle was born 04st 03 2016 in Jjanyi village is now in baby class. Her overall functioning is good and so her academic performance and health. Her father works as a driver and her mother does not work currently. They are struggling to raise small income to even support Miracle’s school’s fees and materials. Miracle is a clever and happy child who likes to playhouse.

Emily Nansuuna was born on 29th 09, 2017. She comes from a remote area and a poor family in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. She is baby class. Both her parents work at stone quarrying as means of livelihood and a way to raise little money to provide Emily. Emily is growing up as a joyful child, she is bright, and her performance is well in class. Her social functioning is also good, she loves to play with other kids outside in the garden.

Emily was born on 04th 10, 2016. She comes from a remote area and a poor family in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. She is an only child. Both her parents work at stone quarrying as means of livelihood and a way to raise little money to provide Emily. Emily is growing up as a joyful child, she is bright, and her performance is well in class. Her social functioning is also good, she loves to play with other kids outside in the garden.

Shadia lives with both parents in Jjanyi in Namulanda, Entebbe. She was born on 26th 10, 2015 and is in baby class at Nazareth Child Care Center. Both parents grow food crops for subsistence but also trade small quantities of food commodities in the local trading center. Shadia has good overall functioning, good academic performance and good health. She does not get enough financial support from both parents to pay for his school fees and scholastics.

Francis was born on 2.05.2015. He comes from a poor family of three children in Jjanyi village, Entebbe. He is being raised by a single mother who does people’s laundry to raise income to support her children. She also grows crops on a very small piece of land in the neighborhood as an additional income. Francis is attending to the baby’s class in Nazareth nursery school. His overall functioning is good, he has great educational achievements, and he loves to play with other kids, run around playing football.

James was born on 27th 01, 2016. He lives with both parents and three older siblings in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. James is in baby class. His parents struggle to raise small income to even support him. James performs well in class, he always helps his parents around the house and makes sure to do his homework on time. He is in good health, and likes to hear stories.

Timothy was born on 24th 09, 2016 in Nganjo village in Namulanda, Entebbe. He lives with his parents and an older sister. The family has been working as farmers for a very long time now, growing crops and selling them at the local market. Timothy is in baby class at Nazareth Child Care Center. Timothy performs excellent in school and has good social functioning.

Rahim was born on 24th 11, 2016. He comes from a very large family and currently living with eight other siblings and both parents. They all live in a small house in Jjanyi village in Namulanda, Entebbe. Rahim who is now in baby class has got an excellent academic performance, very good overall functioning and good health. His family makes living from selling food and fabric in the trading center. Rahim is a happy and clever child, who loves to play ball outside.

Derrick was born on 09th 06. 2016 in Nganjo village in Namulanda. He lives with both parents and a younger sister. Derrick is in baby class. His parents are subsistence farmers with very low income. Derrick performs well in class and has good health and social functioning. He is humble and soft spoken. Derrick loves to play and to go to school.

Jacob was born on 16th 03, 2016. He lives with both parents in Jjanyi village, Namulanda, Entebbe. He is in baby class. His health and his overall functioning are very good. He joined Nazareth nursery school in 2020 and has since set a very good academic performance. Jacob’s parents are low-income earners who rely on farming as a way of living; they grow food crops and rear animals on a small scale. Jacob likes to play outside with the other kids in the village.

Simon born on 13th 10, 2016. Simon is living with both his parents in Jjanyi village in Namulanda, Entebbe. He comes from a very low-income family- his mother cannot work due to an illness, and his father worked at the local school as a cook until COVID-19 spread in Uganda.  Simon’s health is good and has got good social functioning and academic performance. He is currently in the baby’s class at Nazareth Child Care Center.

Joan was born on 07th 08, 2016, lives with both parents and five siblings in Jjanyi village in Namulanda. Her father is a paid driver who delivers goods purchased by clients. Driving is the main source of income Joan’s father earns, since her mother does not work. Joan who is in baby class at Nazareth Child Care Center has good health, good academic performance and relates well with other children. Joan is a happy child who likes to play with other children.

Bright was born on 22nd 04, 2015 in Jjanyi village, Namulanda. He is in baby class at Nazareth Nursery School. He is a health child and humble. He lives with his grandmother who grow crops and sell in exchange for cash. She use this money to support Bright. He has good class performance.

Sali was born on 09th 07 2016 in Jjanyi village in Namulanda. He is in baby class. Sali is a humble child. He is also reserved. He likes to play to cars. Sali’s parents sell food commodities at trading centers on market days. It is from this trade that his family support him and his other brothers and sisters.

שאלות נפוצות