Uziעוזי הצטרף לוועד המנהל של ברית עולם בשנת 2008. ביחד עם חברי הועד האחרים, פועל עוזי לבנות ולהסדיר את הפרויקטים השונים של ברית עולם. בשנתיים האחרונות משמש עוזי כיועץ חינוכי לתכנית LIFE, תכנית בת תשעה חודשים המציעה לבוגרי קולג' יהודים מהתפוצות ועמיתיה הישראלים לפתח דור חדש של מנהיגים. עוזי עסוק גם בפיתוח יוזמה חדשה של ברית עולם המבקשת להביא מתנדבים במסגרת משלחות קצרות מועד, לעבוד עם קהילות יהודיות מבודדות, בעיקר בדרום אמריקה ואירופה.

לעוזי למעלה מ-40 שנות ניסיון בקידום חינוך במרחב הבינלאומי הכולל עבודה עם "מרמנת" ומש"ב, וכן במספר פרויקטים במימון הבנק העולמי. במסגרת זו, שירת עוזי כיועץ חינוכי ומרצה במדינות מרכז ודרום אמריקה, אפריקה, אסיה ומדינות חבר העמים לשעבר.

לעוזי תואר שני ותואר ראשון במדעי הרוח ובחינוך מאוניברסיטת תל אביב.