הקמת קואליציית ארגוני הסיוע הישראלי בחירום

 Facing the Pacific

בחודשים האחרונים ומאז אסון הטייפון שפקד את הפיליפינים בנובמבר האחרון, מובילה ברית עולם את תהליך הקמתה של קואליציית ארגוני סיוע ישראליים לעת חירום. הקואליציה מטרתה לשמש גוף מוביל ומתאם לפעילות הנעשית בעיתות חירום בשטח על מנת לעגם ידע וכח אדם ולתעל כספי ציבור הנתרמים לשעה זו באופן היעיל ביותר. הקואליציה מונה כיום כשישה עשר ארגונים ביניהם ארגונים העוסקים ביום יום בעשייה ההומניטארית ובניהם ארגוני תשתית אשר הצהרתם למעורבות בעשייה והסיוע בתשתיות הנדרשות לאירועים מהסוג הזה הן בעלי ערך משמעותי.

בימים אלו עוסקת הקואליציה בעשייה קהילתית מקומית שמטרתה פיתוח יכולות, הקניית ידע וכלים ופיתוח פרויקטים לשיפור איכות חיי המקומיים ויצירת הזדמנויות משפרות חיים.

בחודשים הראשונים עסקה הקואליציה בסיוע בתחומי הרפואה משמרת החיים ובהכשרות בתחום הפסיכוסוציאלי לטיפול בטראומה בין היתר גם לאנשי מקצוע בכירים ממשרדי הבריאות ומשרד הרווחה המקומיים. בימים אלו ממש עסוקים מתנדבי הקואליציה בפיתוח מרכז קהילתי באחד האזורים העניים ביותר בפיליפינים אשר סבל קשות מן האסון. המרכז ישמש עבור הכפרים המקומיים למקלט בעת אסון, להתארגנות קהילתית כמו גם לתשתית אשר תשמש את פיתוח התוכניות הקהילתיות השונות של הקואליציה בתחומי החינוך, האמנות, והתעסוקה.

 

לתמונות של פעילות הקואליציה