במטרה לסייע לקרבנות ולקהילות אשר ניצלו מאירועי אסון, ייסדה ברית עולם את יחידת השיקום והפיתוח. היחידה מקדמת ומפתחת תכניות חוסן קהילת ובסיס ידע בתחום. היחידה בונה את יכולות מקומיות בקרב קהילת מוכות אסון באמצעות העברת המידע שברשותה ובסיוע למומחים מקומיים ליישם את הידע במסגרת קהילותיהם.

יחידת הפסיכו-טראומה של ברית עולם פותחה ומנוהלת על ידי ד"ר רוני ברגר, במטרה לספק סיוע פסיכו-סוציאלי, רפואי ותמיכה ליחידים ולקהילות בתקופה שלאחר אסון. היחידה מפתחת התערבויות שיקום קהילתיות המבוססות אמפירית כמו גם תכניות בתחום הרפואה הציבורית, בריאות הנפש, חינוך ותעסוקה. היחידה שמה לה למטרה לבנות יכולת קהילתית באמצעות הכשרת מנהיגים ובעלי מקצוע שיסייעו בעיצוב ויישום תכניות שיקום קהילתית והכנה פסיכו-סוציאלית לפני ואחרי אסונות טבע או אסונות מעשי ידי אדם. ניסיונה של ברית עולם בתחום זה מסייעת ליחידה במטרה זו.

העקרונות המנחים של היחידה:

גישה כוללנית – תכניות היחידה מעוצבות באופן הפונה ליחיד, למשפחה, לקהילה וגם לתרבות.

גישה התמקדות בגורמים מקדמי בריאות (סלוטוגנית) – תכניות היחידה מתמקדות בכוחה של הקהילה ובמשאביה ולא בחולשותיה.

גישה הוליסטית – בעת פיתוח התכניות, נלקחים בחשבון היבטים סומטיים, פסיכולוגיים, חברתיים ורוחניים של אוכלוסיית היעד.

רגישות תרבותית – ברית עולם מכבדת את המסורות המקומיות ומשלבת אותם לתוך תכניותיה הפסיכו-סוציאליות.

במסגרת הפעילות הפסיכו-סוציאלית של היחידה מופעלות תכניות המאופיינות ברגישת תרבותית והמבוססות אמפירית כגון ערכת החירום הפסיכולוגית(PEAK) , תכנית קידום חוסן בקרב תלמידים הנתונים במצבי מתח (ERASE-STRESS), הכנת כמורה לתגובה בעת אסון (PCDR) והכשרה מתקדמת בנושא טראומה (ATT). חלק מהתערבויות אלה הושמו לאחר אירועי אסון הצונאמי באסיה, התקפות טרור בתאילנד ורעידות האדמה בהאיטי.

לקריאה נוספת:

שיקום בסרי לנקה לאחר הצונאמי

סיפורים מהשטח: יוזמות שיקום בסרי לנקה