Naama_Turkana עניי עירנו קודמים? ומה עם תיקון עולם?
Y-net מעורבות | נעמה שילה | 12 אוגוסט, 2013

 

 nrgmaariv

"לאפריקה מכל הלב: מתיירים ומתנדבים"

nrgמעריב | יערה רובינסון | 5 יוני, 2012

Rim

"חרטום, תל-אביב, ניו-יורק"

ידיעות אחרונות | תלם יהב וסמדר שיר | 15 פברואר, 2012

naama_mike

"הוליווד פינת הגליל"

מעריב ! כרמית ספיר-כץ | 14 פברואר, 2012

 uganda_volunteer

"חופשות למי שכבר חווה הכל"

כלכליסט | קרן צור| 15 ינואר 2012

Hagar Miriam_xnet

"אם לא ארביץ, איך הם יידעו שאני אוהב אותם?

22 יוני, 2011 | סתיו שפיר | Xnet

 

noam_uganda

"לתפארת מדינת ישראל: נועם טור מתנדב באוגנדה"

mako | יפעת הללי | 9 פברואר, 2010