קואליציית ארגוני הסיוע לפיליפינים

 

תלמים במדבר

 

נצרת

 

מוזה אוגנדה

 

רופאים ישראלים על קו המשווה

 

הגר ומרים

 

האיטי 2010