Avitalאביטל הצטרפה למשפחת ברית עולם בשנת 2007 מתוך אמונה רבה בערכי הארגון: קידום ערך תיקון עולם וקידום ערך ההתנדבות בישראל ובתפוצות. מתוך תחושת הזדהות עם ערכים אלו והמפגש של אביטל עם מבקשי המקלט בארץ ממדינות אפריקה, החיבור עם הארגון היה אך טבעי. מאז ועד היום אביטל חברה פעילה בארגון ומשמשת גם כחברת הנהלה בעמותת "ברית עולם" מיום הקמתה.

אביטל יוזמת, מפתחת ומנהלת מזה שש שנים את תוכנית הגר ומרים – ברית נשים אפריקה ישראל – מרכז תמיכה לנשים מבקשות מקלט בישראל בתחום בריאות האישה, ילודה והורות בשנים הראשונות. התוכנית פועלת משנת 2007 ומשמשת כיום כאחת מתוכניות הסיוע המרכזיות בקרב אוכלוסייה זו בישראל. 

התוכנית פותחה ופועלת במסגרת שת"פ בין עמותת טופז – ליזמות וחדשנות חברתית ועמותת ברית עולם – להתנדבות ולפיתוח בינלאומי.

כמנהלת תוכנית חדשנית זו, אביטל רכשה ידע וניסיון רב בעבודה עם פליטים ומבקשי מקלט ובנתה רשת מרשימה של מתנדבים, המאפשרת לתוכנית לפעול.

אביטל היא בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד לגיל הרך מסמינר הקיבוצים בתל אביב, והיא עובדת כגננת לגיל הרך בויצו.