קטגוריה סיוע בעת אסון

חלק בלתי נפרד מפיתוח בר קיימא הוא ניהול אירועי סכסוך ואסון. חלק ניכר מעבודה זו הוא בתחום הענקת סיוע הומניטרי למזון, טיפול רפואי ופסיכו-סוציאלי, מים נקיים, מקלט ומשאבים הכרחיים וחשובים אחרים. כמו כן, הכשרת מנהיגי קהילה, אנשי מקצוע בתחום הרפואה ומגיבים ראשונים מרכזיים אחרים להתמודדות עם אירועי אסון שונים הם חלק מהותי המאפשר פיתוח בר קיימא. אירועי אסון המטופלים בשיטות תגובה מהירות ויעילות מאפשרים התמודדות נכונה ואפקטיבית עם המשבר. אירועים אלה משתנים לפי אזור ואפילו מדינה, כך שאנשי המקצוע שלנו בתחום זה מכירים את יסודות התגובה ההומניטארית וניהול אסונות וסכסוכים ומסוגלים ללמוד על נושאים ספציפיים העומדים בפני המחוזות בהם הם עובדים.
הציצו על הפעילויות שלנו

אל תנטשו אותם

מבצע סיוע הומניטרי מבצע הסיוע "אל תנטוש אותם" הושק ביום שישי, 27 מאז, קרנות כספיות, פריטים רפואיים ומאמצי התנדבות גויסו ללא הרף על מנת לעמוד ביעדי הקמפיין באוגנדה, קניה ומדינות אפריקה אחרות. במהלך  ששת החודשים האחרונים חולקו בעזרת שותפי הקמפיין…