הנהלה ציבורית מקצועית

מריה רדינסקי

דינה לוטי

ד"ר מיכאל נפתלי

סילאס אוקווירוט

שמואל סורק 3

שמואל סורק

קרן שטרן

אביטל בנאי גרנות

ענת ליבנת

יורי רטומסקי